Mikä nykyisestä voitelustrategiasta puuttuu?

Tehottoman voitelun seurauksena voi olla ylimääräiset huoltokatkokset, suuri varaosien kulutus, elintarvike- ja työturvallisuuden vaarantuminen sekä kaiken kaikkiaan suuret kunnossapitokustannukset.

Toisin sanoen itse voitelu, jota ei hoideta kunnolla, voi usein aiheuttaa välillistä vahinkoa.

Voitelua koskevan ajattelutavan uudistaminen voi edistää liiketoiminnan tavoitteita

Säännöksiä tulee lisää
Hallitse elintarviketurvallisuusohjelman kriittisten kohdat tehokkaammin

Kustannuspaineet
Vähennä suunniteltuja ja ennakoimattomia tuotantokatkoksia sekä kunnossapitokustannuksia

Tuotanto ei hidastu
Paranna tuotantolaitteiden kokonaistehokkuutta (OEE)

Kestävä kehitys keskiössä
Vähennä voiteluaineiden käyttöä ja siivousjätettä

Voitelun ajatteleminen uudella tavalla päivittäisiin haasteisiin vastaamiseksi

Jäätkö jälkeen nykyisten voitelukäytäntöjesi vuoksi?
Tässä muutama idea.

Miten suhteellisen pieni muutos – uusi tapa ajatella voitelunhallintaa – voi saada kunnossapidosta, operatiivisesta toiminnasta ja kestävästä kehityksestä vastaavat tiimit toimimaan yhteen.

Harkitsetko siirtymistä jälkivoiteluvapaisiin laakeriratkaisuihin?

Tässä on muutama vaihtoehto, jotka parantavat elintarvike- ja käyttäjäturvallisuutta, alentavat kustannuksia, tarjoavat OEE- ja ympäristöetuja, ja kaiken tämän samanaikaisesti.

Ei tarvetta jälkivoiteluun normaalikäytössä ja pesun jälkeen

Vähentävät korroosiota ja likaantumisriskiä

Vähentää prosessimateriaalin tunkeutumista laakeriin ja laakerin hengittämistä nopeiden lämpötilanvaihteluiden vuoksi

Luotettavaa, jälkivoiteluvapaata suorituskykyä korkeissa ja äärimmäisissä lämpötiloissa

Käyttää paistoöljyä laakerin voiteluun