Vad missas ofta när livsmedelsriskerna ska minskas?

I en värld där proaktiv livsmedelssäkerhet har blivit avgörande, och hygien är högsta prioritet vid konstruktion av utrustningar – tänk om en möjlig föroreningskälla är lagerenheter i närheten av processområdet?

SKF Ball Bearing Washdown
SKF Ball Bearing Washdown

Hur rent är ”rent” omkring och
bakom lagren efter avspolning?

Vad tror du? Markera en ruta och klicka på knappen.

Tyvärr, antalet bakterier är fortsatt högt och kan till och med öka efter rengöring.

Rätt! Antalet bakterier är fortsatt högt och kan till och med öka efter rengöring.

Tyvärr, antalet bakterier är fortsatt högt och kan till och med öka efter rengöring.

Hur kan bakterier tränga in i lagren och
spridas till följd av rengöring? Se videon!

För att verkligen bedöma dina HACCP-riskpunkter behöver du undersöka hur lagerenheter omkring processområdet kan påverka livsmedelssäkerheten. 

I den här e-boken får du nya insikter om hur arbetet för att förbättra tillförlitligheten kan påverka livsmedelssäkerheten negativt, men också vad du kan göra för att minska riskerna och hur du ytterligare kan påverka dina kostnads-, produktions- och miljömål.

Vi tycker livsmedelssäkerhet är viktigt och vi tror det bidrar till en hållbar utveckling. 

Därför har vi utvecklat de nya hygieniskt utformade och livsmedelssäkra kullagerenheterna.

Hur fungerar det?

Vad kan du uppnå?

Minska livsmedelsriskerna genom att välja engångssmorda lagerenheter med hygienisk design.

Se när experter på mikrobiologi och hygien vid RISE gjorde ett rengöringstest där vi jämförde kullagerenheter i olika utföranden.