Hva blir oversett når du reduserer risiko og øker mattryggheten?

I en verden der proaktiv mattrygghet er overordnet og hygiene har fått topp prioritet innen ressursdesign – hva om en potensiell forurensningskilde kommer fra lagre i nærheten av matsoner?

80%+
økning i tilbakekallinger
av mat fra USDA og FDA
siden 2012.

75%
av tilbakekallinger av mat skyldes
bakteriell forurensning og
allergener som ikke er oppgitt.

9,5 millioner dollar
(8 millioner euro)
er gjennomsnittskostnaden
ved en større tilbakekalling av mat.

SKF Ball Bearing Washdown
SKF Ball Bearing Washdown

Spm: Hvor rent er "rent" rundt og bak lagrene etter nedvasking?

Hva tipper du? Marker en rute for å avsløre svaret

A: Antall bakterier må ha økt

B: Antall bakterier må ha økt

C: Antall bakterier må ha økt

Hvordan kan bakterier komme inn i lagrene og
spre seg på grunn av et rengjøringsregime?

Informer kollegene dine om denne uoverveide risikoen.

Del videoen

Hvis du virkelig skal  vurdere risikopunktene i HACCP, må du undersøke på nytt hvordan lagerenheter rundt matsonen kan påvirke mattryggheten

I denne e-boken får du ny innsikt i hvordan tiltak for påliteligheten kan påvirke mattryggheten på en negativ måte, men også hva du kan gjøre for å redusere risikoen, og hvordan du kan påvirke kostnader, produksjon og miljømål ytterligere.

Hjelp kollegene dine å unngå problemer med mattryggheten.

Del e-boken

Mattrygghet er like viktig for SKF som det er for deg.
Det er derfor vi har utviklet de nye Food Line lagerenhetene.

SKFs nye hygienisk designede, næringsmiddelegnede kulelagerenheter

Hvordan fungerer det?

Det du kan oppnå

Reduser risikoen for mattryggheten ved å velge lagerenheter som er utformet for hygiene og som ikke krever vedlikeholdssmøring.

Se den komparative nedvaskingstesten utført av eksperter på mikrobiologi og hygiene ved RISE.

La kollegene dine få vite hvorfor hygienisk utformede enheter som ikke krever vedlikeholdssmøring, er bedre.

Se hva folk som deg sier etter at de har forhåndstestet produktet

«Etter 6 måneders problemfri drift ser disse lagrene utrolig mye renere ut i forhold til lagrene vi brukte tidligere.»

Pålitelighetsingeniør, anlegg for matkonservering

«Det er veldig nyttig for oss å slippe å utføre vedlikeholdssmøring for deretter å fjerne det overflødige fettet som det alltid blir på disse lagerenhetene.»

Vedlikeholdssjef, produsent av kullsyreholdige drikkevarer

«Jeg er veldig glad for å se en blåfarget enhet, det betyr at deteksjonssystemene våre skal kunne identifisere forurensende deler hvis det oppstod et problem på enheter som er montert nær prosessen.»

Driftsleder, anlegg for ferdigmat

«Tiden som går med til aktiviteter knyttet til vedlikeholdssmøring, er et konstant problem for oss, da en av våre KPI-er er tiden som går med til kontinuerlige forbedringsaktiviteter. Derfor er virkelig pålitelig bruk som ikke krever vedlikeholdssmøring, kjempeviktig. Det finnes selvfølgelig flere andre årsaker til at pålitelig bruk er så viktig.»

Vedlikeholdstekniker, anlegg for drikkekonservering