Hur åstadkommer man verkligt proaktiv livsmedelssäkerhet?

Använd hygienisk design vid utvecklingen av alla komponenter.

Okunskap om hur lagerenheter kan bli en grogrund för bakterier som kan spridas under rengöring leder till livsmedelsrisker. Detta förbises oftast i HACCP-program.

I den här e-boken kan du läsa om sådana risker och om hur utformning av hygieniska lagerenheter och engångssmord teknik inte bara ger fördelar för livsmedelssäkerheten, utan också påverkar tillförlitlighets-, kostnads-, produktions- och miljömål positivt.

SKF Food Safe Bearings eBook