Rotating Equipment Performance


Lett å komme i gang. Lett å finansiere. Redusert risiko.

Få mest mulig ut av roterende utstyr ved å sikre økt pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse. Velg mellom fleksible service- eller prestasjonsbaserte kontrakter, få tilgang til datadrevet innsikt i maskinens tilstand, hvor som helst, og koble deg direkte til vår ekspertise for å løse dine problemer raskt.

Bli med på konferanse 11. februar og lær mer:

Virtuell konferanse - Rotation as a service

Tid: 11. februar kl. 10:00

Med økende krav til produktivitet vil vi i denne konferansen ha fokus på hvordan tilkoblede teknologier, automatisering, clean-tech og innovative forretningsmodeller kan utnyttes for å øke konkurranseevnen. Lær fra konkrete eksempler fra industrien, eksterne og SKF eksperter. Lytt til paneldiskusjon og delta i nettverksdiskusjoner.

Mer info og registrering>>

 

ASSESS

Identifiser forbedrings- områder og aktiviteter med ståstedsanalyse og benchmarking.

Ved å kartlegge nåværende vedlikeholdsprosesser og benchmarke disse mot lignende virksomheter innen din bransje avdekker vi forbedringsområder. Videre identifiserer vi forbedringsaktiviter med mål om tilføre verdi gjennom økt pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse, samtidig som totale eierkostnader reduseres (TCO).

 

Les mer om Assess her>>

 

 

MORTEN NILSEN
Rotating Equipment Performance Manager

Mob: +4745002059
E-mail: morten.nilsen@skf.comDETECT

Unngå uplanlagt nedetid ved å oppdage og diagnostisere forestående maskinfeil.

Nedetid på maskiner koster virksomheten penger. Med tilstandskontroll og digital teknologi kan man proaktivt finne og diagnostisere problemer før de får effekt, og slik bedre organisere og prioritere vedlikehold. SKF har et bredt utvalg av tilstandskontroll- utstyr og tjenester som sikrer maksimal oppetid på din maskinpark.

Les mer om Detect her>>

Les mer om våre systemer her>>

 

OLE VEGARD REE
Business Development Service and Sales Engineer

Mob: +47 922 93 507
E-mail: ole.v.ree@skf.comMAINTAIN
 

Sørg for godt håndverk for å sikre maskinens funksjon og levetid. 

I et langstrakt land med store avstander kan det være vanskelig å få tak i flinke fagfolk. SKF har tatt dette inn over seg og har etablert et landsomfattende nettverk bestående av 15 SKF sertifiserte Service Partnere. 

Kombinasjonen av lokal tilstedeværelse og SKFs kunnskap og kompetanse på roterende utstyr, sikrer effektiv bruk av ressurser og god tilgang til høyt kompetente fagarbeidere.

Les mer om Maintain her>>

Les mer om vedlikeholdsprodukter>>

 

TERJE KITTILSEN
Manager Service, Application and Partners

Mob: +4790046407
E-mail: terje.kittilsen@skf.comSOLVE

Løs utfordinger og sørg for at de ikke oppstår igjen ved å identifisere og eleminere grunnårsakene.

Ved bruk av tilstanskontroll- utstyr og tjenester fra SKF har du tilgang på den beste kompetansen innen roterende utstyr i verden. Identifisering av rotårsak, forbedring av smøring og vedlikeholdspraksis, eller optimalisering av reservedelslageret kan være løsninger vi kan bidra med.

Les mer om Solve>>

 

OLA ROGNDOKKEN
Application Engineer, Industrial Market

Mob: +47 979 60 003
E-mail: ola.rogndokken@skf.com

 

REBUILD

Forbedre bærekraft og levetid ved å optimalisere og gjenbruke komponenter i din maskin.

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står ovenfor. SKF har tatt valg om å aktivt bidra i overgangen til en karbonfri sirkulær økonomi. 

Remanufakturering av lager og rekondisjonering av olje bidrar både til å redusere kostnader og CO2 utslipp.

Les mer om Rebuild her>>

JOHNNY DOKSÆTER
Country Sales Manager Norway

Mob: +4790096607
E-mail: johnny.doksaeter@skf.com