src=https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2690002&fmt=gif/></noscript>

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N6K7TMF');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
<!--Do NOT remove-->

</head>

<body class=
SKF Logo white

Rotating Equipment Performance

Konferansen 2022
23. - 24. november

Rotating Equipment Performance

Konferansen 2022
23.-24. november

Sted: Teknisk Museum, Oslo
Dato: 23. - 24. november 2022

Intelligent og rent

Økte krav til driftssikkerhet har synliggjort vedlikehold som verdiskapende aktivitet. Den moderne fabrikken er i dag helt avhengig av datadrevet riktig vedlikehold for å sikre høy produktivitet.

Samtidig bidrar riktig vedlikehold til bærekraft med effektiv utnyttelse av ressursene våre og reduksjon i forbruk av maskiner og komponenter. Sirkulær økonomi begynner også å innta vedlikeholdet for fullt med fokus på reparasjon og gjenbruk.

I SKF sier vi derfor at riktig drift og vedlikehold er både intelligent og rent.

Dette er konferansen for og av industrien, for deg som jobber med drift og vedlikehold. Her samles ledere og teknikere fra ulike industrier med mål om å lære av hverandre og ha hyggelige opplevelser sammen. Her vil du få presentert håndfaste reelle caser, og høre hvordan de beste jobber med drift og vedlikehold fra strategi til utførelse. Fra SKF oppdaterer vi på det siste innen teknologi og ser mot fremtidens industri.

Konferansen arrangeres på Teknisk Museum i Oslo i det perfekte miljøet for deg som ønsker å bli enda bedre på drift og vedlikehold.
 
Her vil vi boltre oss i teknikkens verden på dagen, og spise 3-retters middag under vingene i flyhallen på kvelden. Se også frem til et forrykende show under middagen!

Ved spørsmål, venligst ta kontakt med Ole V Ree +47 922 93 507, og Morten Nilsen +47 450 02 059.